Spotkania poetyckie Urszuli Tom w Wilnie w czerwcu 2012 roku

Pierwsze pt. "Dziękujemy Tobie, Boże" odbyło się w wileńskim kościele Ducha św., a recytowana poezja miała ścisły związek z wiarą katolicką. Duchowe przeżycia w drodze do Ojca Niebieskiego, szacunek do człowieka i przyrody, pieśni jakie towarzyszyły tej poezji i duch starej budowli, tworzyły niepowtarzalny klimat tego spotkania.

Drugie pt. "Pamiętnik złotego kielicha" miało miejsce w piwnicy literackiej mieszczącej się w podziemiach mieszkania - muzeum Adama Mickiewicza. Tu przeważały wiersze miłosne, które rozpalały zmysły zwłaszcza męskiej części publiczności. O miłości, również tej do Wilna, śpiewał po litewsku i angielsku, młody adept szkoły muzycznej "Lira" Artur Pietraszkiewicz.

Trzecie pt. "Nie posyłam Tobie papierowych listów" odbyło się w Muzeum Literackim im. Aleksandra Puszkina. Widowisko teatralne, którego treścią był dwujęzyczny rosyjsko-polski dialog miłosny między Puszkinem a piękną Polką. Przebrany za Puszkina, wystąpił ze swoją twórczością, wileński poeta Aleksander Lewicki. Własną poezją w języku polskim odpowiadała Urszula Tom. Na pianinie i skrzypcach dali koncert studenci Akademii Muzycznej i Teatralnej w Wilnie, Krzysztof Markiewicz i Anna Kasperowicz.

Ten poetycki dialog podobał się tak bardzo, iż od razu trwały rozmowy o możliwości powtórzenia tego widowiska.

Więcej można przeczytać w "Tygodniku Wileńszczyzny" 21-27 czerwca 2012 r. i lipcowym numerze "Kuriera Wileńskiego".