Recenzja legendy siedleckiej "Ćma z książęcego rodu" - ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch


Pani Urszula Tom, utalentowana poetka ziemi siedleckiej w swojej legendzie podjęła próbę ukazania "Ćmy z książęcego rodu" - księżnej Aleksandry Ogińskiej. Symboliczna "ćma" stała się drogocenną perłą ziemi mazowieckiej... Terenem, na którym umieściła swoją legendę stały się Siedlce i "duch" pałacu Ogińskiej, obecnie przebogato odrestaurowany, jakby wygrał już konkurencję z "Jackiem" o bezsporny symbol Siedlec.

Legend siedleckich w tym względzie nie ma...

...Legenda z języka łacińskiego "legenda" - to co powinno być przeczytane, szczególnie fantastyczne opowiadanie z życia świętych, a także o niezwykłych postaciach i wydarzeniach historycznych, ubarwione kunsztem cudowności i niezwykłości a także pewnego wymysłu.

...Autorka wprowadzając czytelnika w problematykę nawiązuje do czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kreśląc niezwykle ciekawe dzieje uwrażliwiając na wartości.

...Reasumując do ostatecznej oceny legendy siedleckiej należy stwierdzić, że ze wszech miar zasługuje ona na wydrukowanie i rozpropagowanie, ponieważ stanowi w pełni naukowe dzieło literackie. Napisana językiem literackim świadczy o erudycji jej Autorki. Sprawia także imponujące wrażenie, i zawiera najistotniejsze elementy przypisane legendom.