Kontakt

 

Stronę odwiedziło:

OSÓB.

*** (Myślę Matka)


Matkom, Mateczkom, Babciom, Babuniom

Myślę M a t k a
i już paruje lipowa herbata słodzona miodem

chlebem pachnie
pospiesznie krojonym każdego ranka
łuna wieczoru zawisa nad naszym ogrodem
i sennie zawodzi kołysanka

myślę M a t k a
i już tornister
ledwie się zapiął książkami obżarty

dziwnie jak szybko
dom tamten zestarzał się cały
dopiero minęło wczoraj
już poszły na swoje dziewczęce sandały

dogasa słońce
choć jeszcze w jeziorze
żarem zapala wysuszoną trzcinę
od lustra odbija rudozłotą zorzę
i cieniem rysuje spóźnioną godzinę

dziś wiem M a t k o
co znaczy trud i troska
co czuwać nad istotką małą
patrz B a b c i u ? wnuczka Ci urosła...

i tak niech przyjdzie Twoje święto!
zielony maj kwieciste schyli czoło

M a t k a
? w kołysce nowy kwili człowiek
zrodzone C i e p ł o  D o b r o  P i ę k n o.