Kontakt

 

Stronę odwiedziło:

OSÓB.

Malowany grzech


Pod drewnianym gontem - malowany grzech
ze trzy wieki temu na parapet wszedł
w orawskiej koszuli - rubaszny dosadny
dla prostaczków malowany - dziesiątką dokładny
malowany grzech malowany grzech

I
siedzi chłop na ławie chory
baby odczyniają zło
nie będziesz miał bogów cudzych
przede mną

II
piją bluźnią chłopy
z szynkarką karczemną
nie będziesz brał imienia Pana Boga twego
nadaremno

III
modli się rodzina świąteczny odziewek
drugi w czas ten cepem kręcił
pamiętaj abyś dzień święty święcił

IV
młodzieniaszek ojcu grozi
słyszą ci co stoją
czcij ojca swojego i matkę czcij swoją

V
zbójcy chłopów naszli
walą uniesionym kijem
piąte przykazanie mówi - nie zabijaj

VI
uciekaj Józefie gdzie twój Anioł Stróż
nie cudzołóż - żono Putyfara
cnotliwego nie kuś

VII
dwaj górale kradną krowę
bez bojaźni żadnej
woła siódme przykazanie
góralu - nie kradnij!

VIII
uwierzyli przysięgli kolanu zgiętemu
nie mów fałszywego świadectwa
przeciw bliźniemu swojemu

IX
kusi żołnierz cudzą babę
ta stroni od niego
nie pożądaj żony bliźniego swojego

X
ni konia ni osła
byś się tego strzegł
żadnej rzeczy nie pożądaj
która jego jest

przy orawskim trakcie drewniana świątynia
malowanym grzechem wiernym przypomina
że odpowie każdy za występki swoje
- módlcie się z pokorą
"przyjdź Królestwo Twoje"