Gdzie ptak po polsku śpiewa...


Wilno 2014
Wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Kultury
Druk: Jusida, Wilno
stron 93, format A5
oprawa miękka, klejona

Spis treści:

 • Zaślubiny
 • Łaska cudzych okien
 • Znicz wiecznego spokoju
 • Złoty wąs
 • Słowik pod czapką
 • Jędrusiowy sen
 • Ponad bagnem
 • Wyszarpane z niemych ust
 • Złapać za nos Nikifora
 • ?Lechia? - znaczy Polska
 • Litwa - Ziemia Maryi